Ztráty a nálezy

Na základě § 1051 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, opatruje obec nalezené movité věci a to doby uplynutí zákonné lhůty 3 let ode dne jejich odevzdání. Nepřihlásí-li se o ně vlastník v této lhůtě, stává se obec 3 roky od jejich odevzdání vlastníkem. Nalezené věci je možno v rámci pracovní doby odevzdat popř. vyzvednout na Úřadu městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, odbor správní a vnitřních věcí - ztráty a nálezy.

Bližší informace o nalezených movitých věcech a kontakty na odpovědné pracovníky naleznete na: http://nalezy.plzen.eu.

Zveřejněno: 6. 2. 2017, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni