Úvod Úřad Žádosti o informace

Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace

1.

Název

Oficiální název

2.

Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení

3.

Organizační struktura

Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení (kontaktní poštovní adresa, adresa úřadovny pro osobní návštěvu, úřední hodiny, telefonní čísla, adresa internetových stránek, adresa podatelny, elektronická adresa podatelny, datová schránka)

Kontaktní spojení

5.

Případné platby lze poukázat

Případné platby můžete poukázat:

19-1120311/0100

6.

IČO

00075370

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00075370

8.

Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet (Údaje o rozpočtu v aktuálním a minulém roce a jeho změnách)

 

Koncepční dokumenty

Rozpočet v tomto a předchozím roce

9.

Žádosti o informace

Způsoby podání

Vyřízené žádosti o informace

10.

Příjem podání a podnětů

Popisy postupů pro řešení životních na území města Plzně (nad rámec postupů zveřejněných na portálu veřejné správy):

https://portal.gov.cz

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

11.

Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 

 

 

 

11.2 Vydané právní předpisy

 

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (pdf, 400 kB)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (pdf, 794 kB)

Vybrané právní předpisy ČR

Právní předpisy města

Sbírka právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů

12.

Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací (pro rok 2024 je platný sazebník účinný od 1. 10. 2021)

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Rozhodnutí se uvádějí nejméně za 2 roky.

 

Sazebník úhrad za poskytování informací (pdf, 111 kB)

 

Rozhodnutí KÚ PK za rok 2023 (pdf, 124 kB)

 

 

13.

Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

 

13.2 Výhradní licence

 

Vzory licenčních smluv nebyly stanoveny.

 

Město dosud neuzavřelo žádnou licenční smlouvu.

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zveřejněno: 26. 2. 2024, Pecuch Martin

Kam pokračovat...

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni