Úvod O městě O městě Plzeň

O městě Plzeň

Plzeň je statutární město na západě Čech a metropole Plzeňského kraje. Leží na soutoku řek Radbuzy, Úhlavy, Úslavy a Mže, z nichž vzniká řeka Berounka. Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 13 767 ha, území se rozděluje do deseti městských obvodů. Celkem v Plzni žije zhruba 171 000 obyvatel, je tak čtvrtým největším městem v České republice.

V západních Čechách zaujímá Plzeň výrazné dominantní postavení jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum. Vysoká kulturní i hospodářská úroveň se odrazila v osobitém stavebním vývoji. Mezi cenné stavební památky patří zejména gotický chrám sv. Bartoloměje, renesanční radnice, barokní přestavby budov arciděkanství a františkánského kláštera či židovská synagoga.

V období industrializace v 19. století byly v Plzni založeny známé průmyslové giganty – strojírenský komplex Škoda a Plzeňský Prazdroj. Mimořádným projektem v rámci celé České republiky je výstavba moderní průmyslové zóny Borská pole. Úsilí o zkvalitnění úrovně vzdělání vyvrcholilo v roce 1991 založením Západočeské univerzity v Plzni. Duchovní tradice města byly posíleny založením biskupství v roce 1993.

K nejhodnotnějším tradicím plzeňského kulturního prostředí patří činnost Divadla J. K. Tyla. Plzeň je dějištěm kulturních akcí a festivalů mezinárodního významu. Zásadní zvrat přinesl rok 2015, kdy se Plzeň stala Evropským hlavním městem kultury. Do západočeské metropole v tomto roce zavítalo 3,4 mil. návštěvníků. Plzeň se v posledních letech profiluje i jako sportovní město, v roce 2016 vybudovala olympijský park, v dalších letech pokračuje projektem Sportmanie Plzeň.

Město Plzeň již několik let pracuje na zlepšení kvality života svých občanů i návštěvníků metropole, souborem chytrých a moderních řešení jim usnadňuje i zpříjemňuje žití. Zapojilo se proto do celosvětového konceptu Smart Cities, neboli inteligentní města.

Do budoucna chce být Plzeň nejen městem kultury, sportu, průmyslu a piva, ale také centrem inovací, kybernetiky, vědy a výzkumu. Kromě toho si Plzeň do dalších let vytyčila následující cíle:

  • zlepšovat podmínky pro kvalitní život všech generací,
  • zajistit bezpečné město pro Plzeňany i návštěvníky,
  • rozvíjet perspektivní trh práce a propojit vzdělávací systém s praxí,
  • zlepšovat životní prostředí ve městě a zvýšit připravenost na změny klimatu,
  • oživit centrum města,
  • zvyšovat povědomí o Plzni za hranicemi města.
Zveřejněno: 28. 8. 2018, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni