Úvod Vzdělávání Plzeňský inovační ekosystém

Plzeňský inovační ekosystém

Západočeská metropole je centrem inovací, kybernetiky, vědy a výzkumu. Základním stavebním kamenem jsou kvalifikovaní, technicky vzdělaní lidé. Plzeňský inovační ekosystém PINE představuje soubor aktivit, které podporují technické vzdělávání skrze všechny stupně vzdělávacího systému – od mateřských škol po univerzitní prostředí. PINE tvoří ucelený proces technického vzdělávání, jehož cílem je dostatek technicky orientovaných odborníků na území města.

PINE existuje nejen proto, aby vychoval a udržel v západočeské metropoli talentované studenty, ale také aby do města přilákal podnikatele, inovátory a investory. To vše v zájmu budoucí prosperity města. Čím více talentů a nápadů se v Plzni zrodí, čím více úspěšných firem zde bude působit, tím lépe se bude Plzeňanům žít. Město podporuje inovační podnikání prostřednictvím svého Podnikatelského a inovačního centra BIC Plzeň. To působí v regionu od roku 1992 a spolupracuje s řadou dalších partnerů na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Dokáže zajistit podporu začínajícímu startupu i akceleraci již fungující společnosti.

Plzeňský inovační ekosystém koresponduje se snahou západočeské metropole být takzvaným chytrým městem neboli Smart City. Cílem konceptu Smart City Plzeň je zavádět do praxe projekty, které zpříjemní a zejména pak usnadní každodenní život občanům města v různých oblastech, například v oblasti dopravy, životního prostředí, bezpečnosti a dalších.

Více informací je na www.plzeninovativni.eu.

Zveřejněno: 14. 6. 2024, Martin Pecuch

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni