Úvod Vzdělávání Volnočasové vzdělávání

Volnočasové vzdělávání

Volnočasové (zájmové) vzdělávání nabízí naplnění volného času zájmovou činností a neformálním vzděláváním, které se orientuje na různé oblasti. Naplňuje zájmy dětí, žáků, mládeže i dospělých. Je zaměřeno na aktuální potřeby a trendy města v oblasti práce s dětmi.

Unikátním městským zařízením je Centrum robotiky. Jde o moderní volnočasové centrum zaměřené na vzdělávání v oblasti ICT a digitálních technologií. Nabízí volnočasové kroužky a aktivity pro děti, kurzy pro dospělé i seniory, vzdělávací semináře pro pedagogy, programy pro třídy základních a mateřských škol. Bližší informace jsou na http://centrumrobotiky.eu.

Zcela výjimečným subjektem stojícím na pomezí zájmového vzdělávacího centra a muzea je plzeňská Techmania Science Center, kde Plzeň hraje také významnou partnerskou roli. Techmania podněcuje zájem o vědu a sebevzdělávání a inspiruje k samostatnému přemýšlení. Ke své činnosti využívá principu hry a učení vlastním prožitkem. Proto svým návštěvníkům nabízí stovky interaktivních exponátů, gyroskop, 3D planetárium, programy v dílnách a laboratořích, krátké filmy promítané na obří interaktivní globus nebo zábavné vědecké show. S vtipem představuje základní přírodní jevy a zákony, seznamuje se světem vědy a techniky a láká k experimentování. Bližší informace jsou na www.techmania.cz.

Další zařízení pro volnočasové (zájmové) vzdělávání dětí a mládeže:

Krašovská Aktivity centrum
Krašovská 1696/30
www.krasovska.cz

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň
Revoluční 151/98
www.sdbplzen.cz

Soukromá základní umělecká škola Trnka, o. p. s.
Staniční 847/2
www.zustrnka.cz

Středisko volného času Radovánek
Pallova 52/19
www.radovanek.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká škola Zámeček, s. r. o.
Pod Vinicemi 889/82
301 00 Plzeň
www.zamecek.cz

Základní umělecká škola, Plzeň, Chválenická
Chválenická 360/17
www.zuschvalenickaplzen.cz

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Plzeň
Revoluční 70/100
www.zusbsmetany.cz

Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská
Sokolovská 1165/54
www.zussok.cz

Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové
Terezie Brzkové 863/33
www.zustb.cz

Základní umělecká škola Elementária
Jesenická 11
www.zus-elementaria.cz

Zveřejněno: 4. 4. 2022, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni