Úvod O městě Symboly Symboly města Plzně

Symboly města Plzně

Primátorský řetěz

Primátorský řetěz vyrobený plzeňskou klenotnickou firmou Františka Mandla byl schválen městským zastupitelstvem 16. listopadu 1912 (Čestný úřední řetěz pro purkmistry královského města Plzně).

Řetěz tvoří 14 dílů (článků) spojených vždy třemi očky a závěsný zlatý medailon. Středový (závěsný) článek je opatřen na líci vyobrazením historické městské pečeti a na rubu obrazem žehnání plzeňské radnici. Dva články řetězu jsou opatřeny historickým znakem Království českého, jeden článek je opatřen plastikou krále a císaře Rudolfa II., jeden plastikou krále a císaře Karla IV. Zbývající články jsou opatřeny polodrahokamy v městských barvách, svrchní je půlený červeno-bílý a symbolizuje zemské barvy. Na líci závěsného medailonu je vyobrazen král a císař František Josef I., po stranách zemský znak rakouský a český, nahoře převyšuje medailon česká královská koruna a dole jej přesahuje zavěšené Zlaté rouno. Na rubu medailonu je znak města Plzně bez štítonoše a honosných kusů a po obvodu je opatřen nápisem „Zastupitelstvo kr. města Plzně svému purkmistru MDCCCCXII“.

Na schůzi městské rady 7. července 1919 bylo usneseno, že se tento řetěz (i druhý – tzv. funkční) přestane používat a uloží se v městském muzeu. V současné době se používání řetězu primátorem obnovilo, došlo však k obrácení medailonu – lícovou stranou se stala strana s městským znakem.

Primátor města je oprávněn a také povinen řetěz nosit při slavnostních příležitostech a úředních výkonech zvláštního významu.

Zajímavé informace o symbolech města Plzně jsou i ve Statutu města Plzně.

Zveřejněno: 22. 3. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni