Úvod Doprava Parkování

Parkování

Parkovací zóny a prodej parkovacích lístků

Ve vybraných částech města mohou občané využít k odstavení svého vozidla tzv. zóny placeného stání. Plzeň dosud vymezila parkovací zóny A, B, C, D, F, Roudná a Petrohrad. Odlišují se nejen lokalitou, ale také sazbou za parkování. Pro snazší orientaci lze parkovací zóny s automaty zobrazit v interaktivní mapě.

Parkovací lístek lze zakoupit v široké síti automatů. Některé automaty podporují bezkontaktní platbu bankovní kartou za zvýhodněnou sazbu. Provozní doba automatů je pondělí až pátek 7 – 19 hodin.

Nově ve všech parkovacích zónách je možná platba pomocí mobilní aplikace ParkSimply Plzeň, která pracuje s registrační značkou vozidla (SPZ). Díky tomu kupujícímu vystaví parkovací lístek ve virtuální formě. Při dalším použití se již registrační značka automaticky nabízí. Aplikace umožňuje uložení více registračních značek. Pomocí několika kliknutí jde v případě potřeby dobu stání prodloužit, aniž by řidič musel fyzicky vyzvednout lístek z automatu. Aplikaci si mohou zájemci zdarma stáhnout na operační systém AndroidiOS.

Více informací je na Parking Plzeň.

Parkovací karty

Město Plzeň nabízí dva druhy parkovacích karet. Parkovací karta „P“, čili předplatitelská karta, je určena pro podnikatele či právnické osoby, neziskové či veřejné organizace, které mají sídlo nebo provozovnu v místě spadajícím do příslušné zóny placeného stání. Předplatitelům se karta vydává pro jimi provozovaná služební vozidla. Parkovací karta „R“, čili rezidenční karta, je určena pro obyvatele z těch částí města, které spadají do dané zóny placeného stání. Rezidentem je vlastník či provozovatel vozidla, který má k příslušnému domu či bytu vlastnické právo nebo má na místě trvalý pobyt. Určena je pro fyzické osoby nepodnikající.

Více informací je na Parking Plzeň.

Parkovací dům Rychtářka

Parkovací dům Rychtářka představuje komfortní formu hlídaného a nejbezpečnějšího placeného stání v centru Plzně s kapacitou 447 míst. Leží v těsném sousedství ulic Tyršova, Truhlářská a Rooseveltova mostu. Objekt spojuje s historickým jádrem města pěší lávka, po které každý pohodlně překlene rušný průtah v Tyršově ulici. Parkovací dům je v provozu nonstop, v nočních hodinách je z bezpečnostních důvodů vjezd a výjezd parkoviště uzavřen rolovacími vraty.

Bližší informace a ceník parkovného je na Parking Plzeň.

Parkovací dům Nové divadlo

Parkovací dům Nové divadlo nabízí 166 stání v komplexu Nového divadla v Plzni. Objekt je vybudován jako podzemní, vjezd a výjezd je dostupný ze sadů Pětatřicátníků. Zamířit sem je možné i z jednosměrné Pobřežní ulice. Menší část objektu tvoří povrchové parkoviště napravo od závorových stojanů. Parkovací objekt slouží nonstop jako záchytné parkoviště, historické jádro Plzně je v docházkové vzdálenosti přibližně pět minut.

Bližší informace a ceník parkovného je na Parking Plzeň.

Placená parkoviště

Závorovým systémem zabezpečené stání na povrchu v centru města je poskytováno v současné době na dvou místech – v sadech Pětatřicátníků a v Pobřežní ulici. Placené parkoviště v sadech Pětatřicátníků nabízí 110 parkovacích míst, v provozu je pondělí až pátek 7 – 24 hodin. Povrchové parkoviště v Pobřežní ulici bylo vybudováno spolu s podzemním parkovacím objektem u Nového divadla. Tvoří jeho součást a dohromady čítají 166 parkovacích míst. Po odbavení u závorového systému si řidič může zvolit povrchové nebo kryté podzemní stání.

Další informace jsou na Parking Plzeň.

Odtahy a autovraky

Vozidla, která tvoří překážku v provozu na pozemních komunikacích, jsou odtahována na parkoviště v Radčické ulici 6 v Plzni. O odtahu auta rozhoduje zpravidla Městská policie Plzeň, v určitých případech také Policie České republiky. Odtahové vozy a parkoviště provozuje Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP). Kromě toho také centrálně eviduje autovraky na pozemních komunikacích na celém území města. O tom, zda se jedná o autovrak a jak s ním bude naloženo, rozhoduje příslušný silniční správní úřad. Po jeho rozhodnutí zajistí městská organizace SVSMP odstranění vozidla. Výskyt autovraku v Plzni a okolí můžete také nahlásit prostřednictvím aplikace Plznito.

  • Telefon na parkoviště s odtaženými vozy je 377 224 271.
  • Telefon na SVSMP ohledně autovraků je 378 037 215.

Další informace jsou na portálu Správa veřejného statku města Plzně.

Zveřejněno: 25. 8. 2022, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni