Úvod Úřad Elektronická úřední deska Základní informace Elektronická úřední deska Magistrátu města…

Elektronická úřední deska Magistrátu města Plzně - základní informace

"Elektronická úřední deska" je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Elektronická úřední deska, přesněji její podsložky "Vlastní" a "Cizí" jsou určeny ke zveřejňování dokumentů, vyvěšených na úřední desce Magistrátu města Plzně (dále jen "MMP"), způsobem umožňující dálkový přístup. Obsah Elektronické úřední desky má informativní charakter. Dokumenty, které jsou zde zveřejněny se vyskytují i na úřední desce MMP (Škroupova 5, 301 00 Plzeň).

Elektronická úřední deska je členěna podle typu zveřejňovaných dokumentů do dvou podsložek:

Dokumenty vlastní: Dokumenty vzniklé z činností MMP.
Dokumenty cizí: Dokumenty, jejichž zveřejnění výslovně stanoví zvláštní zákon a o jejichž zveřejnění požádal jiný správní orgán (úřad).
Dotační smlouvy: Smlouvy o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci se dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

Elektronická úřední deska MMP

Elektronická úřední deska ÚMO 1 - 10

 

Zveřejněno: 28. 2. 2024, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni