Odbor nabývání majetku

Škroupova 7
301 00 Plzeň

vedoucí - Mgr. Petra Šneberková

tel.: 378 033 700

telefonní seznam

Struktura odboru:

  • Oddělení smluvních vztahů
  • Oddělení majetkové přípravy investičních akcí

Agenda:

Oddělení smluvních vztahů
se zabývá všemi způsoby nabývání nemovitého majetku do vlastnictví města Plzně na základě smluv, tj. dary, koupě a směny majetku na základě nabídky i dle potřeb města Plzně, a to od fyzických i právnických osob, realizuje zřizování a rušení věcných břemen vyjma věcných břemen týkajících se technických sítí a realizuje předkupní právo města Plzně. Dále zpracovává veškeré podklady pro účast města Plzně ve veřejných dražbách nemovitého majetku či výběrových řízeních.

Oddělení majetkové přípravy investičních akcí
se zabývá všemi způsoby nabývání nemovitého majetku do vlastnictví města Plzně na základě smluv, tj. dary, koupě a směny majetku od fyzických i právnických osob nejen na základě nabídky, ale zejména dle potřeb města Plzně pro realizaci městských investičních akcí. Pro městské investiční akce uzavírá i nájemní a jiné smlouvy, které jsou potřebné pro splnění všech podmínek stavebního řízení, a po ukončení výstavby uzavírá příslušné konečné smluvní vztahy. Dále nabývá do majetku města Plzně technickou a dopravní infrastrukturu včetně dotčených pozemků od investorů bytové a komerční výstavby na území města Plzně, v případě nutnosti zřizuje příslušné služebnosti.

Zveřejněno: 24. 1. 2024, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Slavnosti svobody Plzeň
3. 5. 2024 - 6. 5. 2024
Slavnosti svobody Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni