Úvod O městě Ocenění udělovaná městem Ocenění udělovaná městem Plzeň Přehled ocenění udělovaných městem Plzeň

Ocenění udělovaná městem Plzeň

Přehled ocenění udělovaných městem Plzeň

Cena města Plzně

Cena města Plzně je určena zejména k ocenění fyzických osob nebo vědeckých kolektivů, případně právnických osob nebo jejich organizačních složek, za významná vědecká díla v oborech společenských věd, objevy v oboru přírodních věd nebo rozvinutí technického pokroku novými technologiemi. Cena může být udělena i za významné umělecké dílo spojené s Plzní, není ale určena k oceňování politických zásluh ani celoživotního díla.

Cena 1. června

Cena 1. června, připomínající veřejné vystoupení Plzeňanů proti totalitnímu režimu v roce 1953 (Den prvního zvonění), se uděluje zejména za významný přínos k objasnění a prosazení principů demokracie, svobody a spravedlnosti a za důslednou obhajobu lidských práv a svobod prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize. Cena může být udělena i za dlouholetou publicistickou činnost a za soustavné prosazování uvedených principů i za jednotlivé práce, které zvlášť významně přispěly k jejich pochopení nebo prosazení principů demokratického právního státu.

Čestné občanství města Plzně

Zastupitelstvo města Plzně uděluje čestné občanství města Plzně jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované městem.

Čestné občanství lze udělit fyzické osobě bez ohledu na její státní příslušnost, která se významnou měrou zasloužila zejména o rozvoj města, jeho vzhled, propagaci či pověst.

Pečeť města Plzně

Plaketu s vyobrazením městské historické pečetě uděluje primátor podle své úvahy osobám, které se zasloužily o rozvoj města, jeho propagaci, ochranu jeho práv a zájmů nebo jiným způsobem napomohly zvýšení prestiže města. Plaketu může primátor udělit i významným zahraničním návštěvníkům města, ústavním činitelům České republiky nebo primátorům či starostům jiných měst.

Umělecká cena města Plzně

Umělecká cena města Plzně je udělována za významnou uměleckou činnost, dílo nebo kulturní počin, které významně obohatily kulturní dění a rozvoj města Plzně a přispívají k posílení dobrého jména statutárního města Plzně.

Cena Hanuše Zápala

Cena Hanuše Zápala je veřejná architektonická soutěž vyhlašovaná primátorem města Plzně s cílem nalézt a ohodnotit nejkvalitnější stavby reprezentující architektonickou kulturu v Plzni za období posledních čtyř let.

Cena Anděl

Cena Anděl je určena k ocenění fyzických, případně právnických osob, působících v oblasti sociálních služeb, jako poděkování za jejich nezištnou pomoc potřebným - osobám se zdravotním postižením, seniorům a dalším sociálně znevýhodněným osobám.

Zveřejněno: 1. 11. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni