Ocenění udělovaná městem Plzeň

Cena Hanuše Zápala

Cena Hanuše Zápala je veřejná architektonická soutěž vyhlašovaná primátorem města Plzně s cílem nalézt a ohodnotit nejkvalitnější stavby reprezentující architektonickou kulturu v Plzni za období posledních čtyř let.

Smyslem ocenění je vzbudit zájem veřejnosti a investorů na vytváření staveb odpovídajících svojí architektonickou kvalitou nejpřísnějším estetickým a technickým kritériím současnosti, a tím povznést stavební kulturu města Plzně. Účelem je vytvořit a udržet tradici v udělování prestižního profesního ocenění spojeného s finanční odměnou.

Město Plzeň chce zdůraznit význam společenských změn v našem státu, které vytvořily svobodné prostředí pro rozvoj investorských záměrů, architektonické tvorby a dodavatelských možností.

Cena Hanuše Zápala se řídí platným statutem a je vyhlašována primátorem města Plzně. Cenu tvoří grafický list s vyobrazením portrétu architekta Hanuše Zápala a originální listina dokládající udělení ceny. Vítěz obdrží stotisícovou finanční odměnu.

Písemný návrh na nominaci může podat kdokoliv se souhlasem autora a vlastníka stavby a s dalšími náležitostmi. O udělení ceny rozhoduje primátor města Plzně na základě doporučení odborné poroty, která posuzuje navržená díla na nominaci. Porota se skládá z pěti mimoplzeňských odborníků.

Cenu Hanuše Zápala organizačně zajišťuje Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, na jehož webu naleznete aktuální informace o vyhlášení soutěže a navržených novostavbách na nominaci.

Přehled laureátů ocenění:

  • za období 1990–2005 Ing. arch. Václavu Ulčovi a Ing. arch. Radku Dragounovi (za architektonické řešení budovy Centrální požární stanice HZS Plzeňského kraje),
  • za období 2006–2009 Ing. arch. Karlu Hanzlíkovi (za architektonický návrh areálu 6th RIVER – Plzeňského vědecko-technologického parku),
  • za období 2010–2013 doc. Janu Šípkovi in memoriam (za návrh budovy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara),
  • za období 2014–2017 Ing. arch. Jiřímu Zábranovi (za architektonický návrh bytového domu Sladová, v areálu Světovar – blok D).
Zveřejněno: 1. 11. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni