Ocenění udělovaná městem Plzeň

Čestné občanství města Plzně

Čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam.

Vyznamenaný obdrží listinu o udělení čestného občanství, opatřenou znakem města Plzně a otiskem historické pečeti. Jde-li o udělení čestného občanství in memoriam, obdrží listinu o udělení čestného občanství některý z dědiců vyznamenaného.

Listinu o čestném občanství předává jménem města Plzně primátor zpravidla na zasedání Zastupitelstva města Plzně nebo při jiné vhodné slavnostní příležitosti. Opis této listiny se ukládá v Archivu města Plzně spolu s fotodokumentací předávání listiny.

Přehled laureátů ocenění:

1945

 • generálmajor Ernst E. Harmon – vrchní velitel amerických vojsk v ČSR
 • plukovník Ch. Noble – americký důstojník, který první pronikl tankem 6. května 1945 do Plzně
 • maršál Ivan Š. Koněv – vrchní velitel sovětských vojsk v ČSR

1946

 • Klement Gottwald – první tajemník ÚV KSČ, předseda vlády, občanství odňato 22. června 2006

1947

 • Msgre Dr. Jan Šrámek – předseda československé vlády v exilu v Londýně za druhé světové války, občanství odňato 24. května 1948 a opět vráceno 22. června 2006

1948

 • Dr. Zdeněk Nejedlý – za zásluhy o vybudování Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pobočky v Plzni
 • Antonín Zápotocký – předseda vlády, občanství odňato 22. června 2006

1967

 • národní umělec Josef Skupa – loutkář, režisér, scénograf, dramatik
 • zasloužilá umělkyně Jiřina Skupová – loutkoherečka
 • Bohumil Polan – literární kritik a spisovatel

1968

 • Josef Hodek – malíř
 • Ludvík Svoboda – prezident republiky (3. července)

1970

 • generálplukovník G. K. Kožanov – představitel sovětské armády, která 21. srpna 1968 okupovala Československo, občanství odňato 21. prosince 1989
 • generálmajor M. F. Korotějev – představitel sovětské armády, která 21. srpna 1968 okupovala Československo, občanství odňato 21. prosince 1989

1984

 • Ing. Karel Hoffmann – předseda Ústřední rady odborů, občanství odňato 21. prosince 1989

1990

 • národní umělec Jiří Trnka – grafik, malíř, ilustrátor, tvůrce kreslených i loutkových filmů (30. března in memoriam)
 • Václav Havel – prezident republiky (6. května)
 • Shirley Temple-Black – velvyslankyně USA v ČSFR (6. května)

1995

 • generál George Patton – velitel 3. armády USA, jejíž jednotky osvobodily Plzeň (6. května in memoriam - občanství převzal jeho syn)
 • PhDr. Karel Hrubý – politik, čestné občanství mu bylo uděleno za jeho životní dílo na kulturním a vědeckém poli i jako uznání jeho velké politické práce pro opětné nastolení demokracie v naší zemi (27. října)

1996

 • generálmajor v. v. Jan Prokop – válečný letec (31. května převzala občanství jeho manželka)
 • generálmajor Antonín Liška – válečný letec (25. října)

1998

 • Miroslav Horníček – herec (10. listopadu v Divadle J. K. Tyla)

1999

 • Ing. Miroslav Zikmund – cestovatel, autor cestopisných knih, statí i filmů (16. září)

2001

 • Jiří Suchý – spisovatel, režisér, herec, zpěvák (24. dubna v rámci Finále Plzeň 2001 v kině Elektra)

2006

 • Luboš Hruška – politický vězeň a zakladatel Meditační zahrady v Plzni (7. září)

2007

 • Miroslav Štandera – brigádní generál, válečný letec

2008

 • prof. MUDr. Zdeněk Mraček – neurochirurg, primátor Plzně v letech 1990–1994

2009

 • Karel Gott – zpěvák, nar. 14. července 1939 v Plzni (čestné občanství uděleno 2. listopadu)
 • Mons. František Radkovský – první biskup nově zřízené Plzeňské diecéze (čestné občanství uděleno 17. listopadu)

2012

 • Ladislav Sutnar – významný grafik a designér, nar. 9. listopadu 1897 v Plzni (čestné občanství uděleno in memoriam 18. října)

2016

 • Danuše Bělohlávková – profesorka a propagátorka francouzského jazyka (čestné občanství uděleno 28. října)
 • Ing. Ivo Hlaváček, CSc. – sládek, výrobní a podnikový ředitel Plzeňského Prazdroje, nar. 5. června 1926 (čestné občanství uděleno in memoriam 28. října)

2018

 • Marie Uchytilová-Kučová – česká sochařka a medailérka, autorka bust a plastik významných osobností české  kultury (čestné občanství uděleno in memoriam 28. října)

2023

 • Barbora Strýcová – česká tenistka (čestné občanství uděleno 28. října, za vynikající sportovní kariéru, trenérské aktivity a výtečnou reprezentaci města Plzně v tuzemsku i v zahraničí)
Zveřejněno: 1. 11. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni