Úvod O městě Městské obvody Městský obvod Plzeň 7-Radčice

Městský obvod Plzeň 7-Radčice

Městský obvod Plzeň 7-Radčice má rozlohu 412 ha a 999 trvale žijících státních občanů ČR (údaj platný k 1. lednu 2018). Nachází se na západní straně Plzně mezi Městským obvodem Plzeň 9-Malesice a jižněji situovaným křimickým obvodem. Leží na levém břehu řeky Mže a při výjezdu směrem na Plzeň je sevřen chráněným přírodním skalním útvarem, na kterém je postaven romantický zámeček z počátku 20. století.

K Plzni přísluší Radčice od roku 1976, od roku 1990 jsou sedmým městským obvodem. Obvod má zemědělský charakter daný úrodnou půdou v jeho okolí a protékající řekou Mží. Na severu jeho katastru se nachází i vzrostlé lesy. Centrum obvodu je chráněnou památkovou vesnickou zónou, včetně návsi s kapličkou a historickými statky. Na západním okraji vznikl průmyslový areál pro lehkou výrobu.

Zajímavou historií si prošel zvon z roku 1721 v nově opravené kapličce v Radčicích. Z nařízení německých úřadů byl z kapličky v roce 1942 zvon sejmut, aby byl spolu s dalšími odvezen z pražského přístavu lodí do Hamburku a následně roztaven. Nejen tento zvonek však zachránili čeští přístavní dělníci, kteří při nakládání ponořili v nestřeženém okamžiku některé zvony na dno Vltavy. Zvonek z radčické kaple tak byl zachráněn.

Více informací o městském obvodu je na http://umo7.plzen.eu.

Orientační mapa městských obvodů Plzeň

Zveřejněno: 22. 11. 2018, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni