Odbor právní a legislativní

nám. Republiky 16
301 00 Plzeň

vedoucí - JUDr. Dominik Tomášek

tel.: 378 032 300

telefonní seznam

Agenda:

  • Právní poradenství všem orgánům města.
  • Kontrola právních jednání podepisovaných primátorem či jednotlivými členy RMP na základě plné moci.
  • Kontrola i tvorba právních předpisů města a připomínkování návrhů zákonů, nařízení vlády a vyhlášek ministerstev.
  • Zastupování města před soudy nebo sjednávání zastupování města advokáty.
  • Kontrola usnesení rady a zastupitelstva.
  • Vedení evidence soudních sporů města, evidence plných mocí města a evidence právních předpisů města.
  • Dozor přijatých usnesení orgánů městských obvodů z hlediska jejich souladu s právními předpisy.
  • Vyhotovování plných mocí.
Zveřejněno: 24. 1. 2024, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni