Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Plzeň

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu – výzva č. 9 Ministerstva pro místní rozvoj ČR realizuje město Plzeň projekt Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Plzeň.

Logo IROP MMR

Cílem pořízení územní studie krajiny je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování.

Studie bude představovat územní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost orgánů územního plánování, orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů a dalších orgánů podílejících se na rozhodování o krajině.

Projekt je realizován s finanční podporou EU, a to ve výši 2 427 260 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dále částkou 142 780 Kč ze státního rozpočtu. Celková podpora představuje 90 % celkových způsobilých výdajů.

Pořízení této studie je spolufinancováno Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Podpora pokrývá zbylých 10 % způsobilých výdajů a činí 285 474 Kč.

Logo Státní fond životního prostředí ČR

Zveřejněno: 15. 12. 2017, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni