Stavba pavilonů v rámci expozice Stopy člověka v přírodě je hotova

Stavba expozice Stopy člověka v přírodě končí kolaudací dne 16.10. 2014. Realizace projektu Stopy člověka v přírodě dotovaného z Regionálního operačního programu Jihozápad byla zahájena v listopadu 2013. Celkové výdaje projektu činí přibližně 19 mil. Kč, dotace přesáhne 15 mil. Kč.

Stopy člověka v přírodě jsou projektem, který vychází ze schváleného a postupně realizovaného generelu rozvoje Zoologické a botanické zahrady města Plzně. Jeho posláním je ukázat interaktivní formou vznik lidské civilizace a postupné ovlivňování přírody člověkem a obohatit tak nabídku ZOO a BZ pro občany města, především mládež a také turisty. Tuto základní ideu ukazuje projekt ve dvou tematických celcích:

  1. Amazonie – prales, voda, člověk – pavilon drápkatých opic (umístěný mezi voliéru kondorů a expozici vlků hřívnatých),
  2. Středozemí – kolébka evropských kultur – expozice suchozemských želv. (Nad africkou restaurací Kiboko)

Banner EU ROP Jihozápad

Zveřejněno: 12. 11. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni