Rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice Jilmová 302/4, Plzeň – Radčice

Město Plzeň získalo dotace Ministerstva průmyslu a obchodu pro realizaci projektu.

Objekt bývalé hasičské zbrojnice je registrován v národní databázi brownfields a tato skutečnost umožnila podat městu žádost o dotaci z Národního plánu obnovy v rámci programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, který je součástí komponenty 2.8.3 Revitalizace území se starou ekologickou zátěží ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití. Na realizaci této investiční operace získalo město podporu EU v objemu 7 616 554 Kč.

Po rekonstrukci by měl objekt sloužit občanům MO Plzeň 7 – Radčice jako restaurace s kulturním sálem. V přízemí je navržen hlavní vstup společný pro restauraci i společenský sál v podkroví. Restaurace s terasou, výčepem a kuchyní je dimenzována pro cca 40 míst. Prostor podkroví je navržen jako víceúčelový kulturní sálek, který je možné dělit mobilními zástěnami. Je zde navržen prostor pro pódium a malou šatnu se zázemím.

Objekt je řešen jako bezbariérový. Součástí rekonstrukce objektu je mimo jiné i vestavba výtahu, který umožní přístup a užívání stavby osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Projekt se nyní nachází ve fázi přípravy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele.

240229_Logo_MPO_Plan_narodni_obnovy_EU_Generation

Zveřejněno: 29. 2. 2024, Martin Pecuch

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni