Realizace projektu Rekonstrukce zahrady 28. základní školy v Plzni v přírodním stylu

Ilustrační foto ze zahrady 28. ZŠ

Ilustrační foto ze zahrady 28. ZŠ

Realizace projektu „Rekonstrukce zahrady 28. základní školy v Plzni v přírodním stylu“ spolufinancovaného Státním fondem životního prostředí ČR

V roce 2019 proběhla realizace projektu „Rekonstrukce zahrady 28. základní školy v Plzni v přírodním stylu“, jež byla spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí.

Celkové výdaje: 590 683,89 Kč
Způsobilé výdaje: 581 682,00 Kč
Dotace SFŽP ČR: 494 431,00 Kč

Ilustrační foto ze zahrady 28. ZŠ

Rekonstrukce zahrady umožnila vytvořit vhodné místo pro praktickou výuku venku a aktivně a názorně tak seznámit žáky s poznáváním souvislostí jevů v přírodě a k vytváření jejich kladného vztahu k ní. Došlo k vestavění a umístění celé řady zahradních a ekovýchovných prvků, např. meteostanice, hnízdní budky s kamerou, geologické expozice, vřesoviště, ukázkových biotopů, užitkové zahrady, hmatové stezky nebo malého přírodního amfiteátru s možností promítání. V rámci předmětů pracovní činnosti a keramika se žáci podíleli na realizaci projektu vlastními silami výrobou řady funkčních prvků, například hmyzího hotelu, krmítek a pítek pro ptáky. Sami žáci také spolu s rodiči osazovali stromy a trvalkové záhony. Aktivity, které lze na zahradě s dětmi dělat, by je také měly vést k zodpovědnosti a k péči o životní prostředí. To zahrnuje i vytváření správných sociálních návyků, umění spolupracovat v týmu, radost z tvořivé činnosti, spolupráci na společném díle i společné učení v příjemném prostředí formou praktických ukázek, pokusů a her a společné zážitky z těchto aktivit. K tomu všemu bude zahrada poskytovat vhodný prostor během celého roku.

Banner Státního fondu životního prostředí ČR

Zveřejněno: 20. 4. 2020, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni