Projekty úspory energie II - Zateplování veřejných budov města Plzně s podporou EU 2014 – 2020

Logo Fondu soudržnosti EU

Po zahájení programovacího období 2014 – 2020 navázalo město na úspěšně realizované projekty v oblasti úspory energie s podporou OPŽP v letech 2007 – 2013. Smyslem projektů podpořených dotací z Fondu soudržnosti EU je realizace opatření ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí veřejných budov a v objektech sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých navíc také řešení systému větrání vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací.


Na podzim roku 2021 byl dokončen projekt „Zlepšení kvality ovzduší v učebnách na Gymnáziu Františka Křižíka“. Jeho cílem byla instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve školním areálu Sokolovská 54. Tuto nemovitost ve vlastnictví města využívá na základě smlouvy o výpůjčce Gymnázium Františka Křížíka a základní škola s.r.o.

Gymnázium Františka Křižíka

Celkové způsobilé výdaje projektu: 15 075 967 Kč
Podpora OPŽP: 10 553 177 Kč.

Nutno dodat, že celá škola prošla již v minulosti procesem zateplení. V letech 2009 – 2010 byl realizován projekt úspory energie s podporou OPŽP.

Gymnázium Františka Křižíka

Gymnázium Františka Křižíka

V říjnu 2021 byl úspěšně dokončen projekt Zateplení 14. ZŠ Zábělská 25, jehož realizace trvala 13 měsíců od září 2019. Spolu se zateplením jednotlivých pavilonů, výměnou kopilitových stěn a oken byly v jednotlivých učebnách instalovány také vzduchotechnické jednotky s rekuperací.

14. ZŠ Zábělská 25

Celkové způsobilé výdaje projektu: 42 864 517 Kč
Podpora OPŽP: 17 145 807 Kč

14. ZŠ Zábělská 25

14. ZŠ Zábělská 25


V roce 2019 byl realizován projekt Zateplení 24. MŠ Schwarzova 4, který spočíval v zateplení střechy objektu, osazení termostatických hlavic na stávající radiátorové ventily a hydraulickém vyvážení rozvodu ústředního topení.

24. MŠ Schwarzova 4

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 190 562 Kč
Podpora OPŽP: 476 224 Kč

24. MŠ Schwarzova 4

24. MŠ Schwarzova 4


V roce 2016 podalo město v rámci tohoto programu první dvě žádosti o dotaci na realizaci projektů Zateplení 63. MŠ K. Steinera 25Zateplení 70. MŠ Waltrova 26. Obě stavby jsou již úspěšně dokončeny a provozovány. Níže je zdokumentován stav po realizaci a struktura financování.

63. MŠ K. Steinera 25

Celkové způsobilé výdaje projektu: 9 501 347 Kč
Podpora OPŽP: 3 800 539 Kč

63. MŠ K. Steinera 25

63. MŠ K. Steinera 25

70. MŠ Waltrova 26

Celkové způsobilé výdaje projektu: 3 332 169 Kč 
Podpora OPŽP: 1 332 867 Kč

70. MŠ Waltrova 26

70. MŠ Waltrova 26

Zveřejněno: 5. 1. 2022, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni