Projekt Zateplení 63. mateřské školy Lábkova 30

V říjnu 2023 byl úspěšně dokončen projekt spočívající v zateplení obvodového a střešního pláště jednotlivých pavilonů, ve výměně otvorových výplní, realizaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a v instalaci stínící techniky zabraňující letnímu přehřívání.

240403_63_MS_zatepleni_EU

63. MŠ v Plzni po dokončení stavby

Stavba byla realizována s podporou Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy. Projekt byl původně uplatněn se žádostí o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, avšak z důvodu nedostatečné finanční alokace zde nebyl podpořen.

Přínosem projektu je především snížení energetické náročnosti, snížení imisí CO2 a zlepšení hygienických poměrů v učebnách.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 13 105 908 Kč

Podpora NPŽP: 6 552 954 Kč

240403_Banner_EU_Ziv_prostr_MZP

Zveřejněno: 3. 4. 2024, Martin Pecuch

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni