Projekt Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na Gymnáziu Františka Křižíka je dokončen

Projekt „Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK“, reg. č. CZ .06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005041, v září 2018 zdárně končí. Byl podpořen z Evropské unie, z Integrovaného operačního programu, ve specifickém cíli 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v rámci 7. výzvy ITI – Plzeň – integrované projekty ITI.

Logo IROP

Pavilon jazyků s pěti novými učebnami a zázemím v areálu Gymnázia Františka Křižíka je dokončen a zkolaudován, studenti se již vzdělávají v komunikaci v cizích jazycích a využívají k tomu nové vybavení tříd, které bylo pořízeno také v rámci projektu. Škola je bezbariérová, i v nových třídách je pamatováno na žáky s omezenou schopností pohybu.

Celkové náklady projektu činily přes 11 milionů Kč, finanční prostředky ve výši 90% poskytne Evropská unie (85%) a Česká republika (5%) prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Zveřejněno: 20. 9. 2018, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni