Obměna technologie pro měření imisí na automatických měřících stanicích Plzeň

Pro realizaci tohoto projektu získalo město v roce 2017 podporu z Operačního programu Životní prostředí. Projekt spočíval v nákupu a montáži nových analyzátorů pro měřící stanice čistoty ovzduší. Jednalo se o tři stacionární stanice, a to Plzeň – střed, Slovany a Lochotín a jednu stanici mobilní. Cílem projektu bylo zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů.

Celkové způsobilé výdaje: 6 915 150 Kč

Dotace EU: 5 877 877,50 Kč

Realizace proběhla v období 17. 5. 2017 až 30. 7. 2018

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Operační program Životní prostředí

Zveřejněno: 5. 3. 2021, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni