Modernizace podpůrných informačních systémů a infrastruktury statutárního města Plzně

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu – výzva číslo 28 Ministerstva pro místní rozvoj ČR bude realizován projekt  Modernizace podpůrných informačních systémů a infrastruktury.

Logo IROP MMR

Projekt řeší zavedení aplikačních a technologických opatření, která dohromady tvoří jeden logický a věcně funkční celek (nový informační systém), a to s cílem zvýšení dostupnosti a bezpečnosti produkčních dat a současného aplikačního vybavení Statutárního města Plzně.

Projekt se skládá z následujících komponent:

  • systém pro monitorování výkonnosti aplikací a infrastruktury
  • datový trezor pro replikaci provozních dat
  • dokument management jako správa dat
  • webový aplikační firewall
  • zaměstnanecký portál

Projekt je realizován s finanční podporou EU, a to ve výši 23 199 905,95 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dále částkou 1 364 700,35 Kč ze státního rozpočtu. Celková podpora představuje 90 % celkových způsobilých výdajů.

Systém pro monitorování výkonnosti aplikací a infrastruktury

Díky složitosti dnešních aplikací je čím dál obtížnější najít příčinu neodpovídajících reakcí aplikací. Systém pro monitorování výkonnosti aplikací a infrastruktury bude v reálném čase monitorovat skutečný aplikační provoz probíhající mezi uživateli a aplikační infrastrukturou. Systém bude pracovat s kopií síťového provozu, který dekóduje a analyzuje. Na základě zjištěných dat zobrazí metriky o výkonnosti jednotlivých aplikací a poskytne informace o nežádoucích stavech aplikací a identifikuje možné příčiny nežádoucích stavů.

Replikace produkčních dat

Jedná se o datový trezor ve formě diskového pole, které bude plně kompatibilní se stávajícími diskovými poli, na nichž jsou umístěna primární data. Datový trezor bude umístěn mimo stávající datová centra SITMP, tj. tím je posíleno a zaručeno zabezpečení dat z pohledu jejich možného úmyslného smazání nebo poškození dat ze strany osoby „uvnitř organizace“, tj. ze strany IT specialisty.

Webový aplikační firewall

Webový aplikační firewall zabezpečuje infrastrukturu a chrání webové aplikace proti bezpečnostním hrozbám, aplikačním zranitelnostem a zero-day útokům. Rovněž zabezpečuje a rozlišuje přístup k aplikacím, datům a síti na základě identity uživatele a obsahu. Dává organizaci centralizovanou kontrolu nad tím, kdo může přistupovat k síti, které aplikace může používat a ze kterých zařízení a ze které lokality může tyto aplikace používat. Nový systém bude rozšiřovat stávající stav, proto musí být plně kompatibilní se současným systémem. Jeho nasazením dojde k navýšení datové propustnosti, rozšíření o nové potřebné funkcionality a zvýšení bezpečnosti a dostupnosti poskytovaných služeb občanům a zaměstnancům.

Dokument management, správa dat

Jedná se o systém rozšiřující nástroje na správu AD. Umožňuje kompletní znázornění hierarchie domény a kompletní analýzu všech uživatelských aktivit v rámci domény (změny skupin, změny práv, změny pravidel, logování přihlášení a odhlášení). Rovněž analyzuje duplicitně uložené soubory v systému.

Zaměstnanecký portál

Implementace zaměstnaneckého portálu. Zaměstnanci v současnosti nemají možnost, aby svoje osobní data sami měnili a nahlíželi na ně v elektronické podobě. Portál bude obsahovat kromě osobních dat ještě informace o odměnách (výplatní páska), časová data – docházka a agendu služebních cest a cestovních výdajů.

Zveřejněno: 15. 12. 2017, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni