Oddělení controllingu

Škroupova 5
306 32 Plzeň

vedoucí – Ing. Helena Beránková

tel.: 378 034 568

telefonní seznam

Agenda:

  • Vykonává metodické a koncepční činnosti na úseku provozu a dalšího rozvoje ekonomického informačního systému.
  • Vykonává kontrolní a metodickou činnost v oblasti rozpočtové problematiky.
  • Zajišťuje zpracování návrhu rozpočtu města vč. jeho změn, střednědobého výhledu města a materiálu o závěrečném účtu.
  • Analyzuje a predikuje finanční možnosti v rámci střednědobé a dlouhodobé strategie města.
  • Zpracovává analýzy k vývoji závazků a celkové zadluženosti města, zabezpečuje realizaci návratných finančních zdrojů (úvěrů) a plnění smluvních podmínek.
  • Zpracovává koncepci postupu města vůči peněžním ústavům, posuzuje a vyhodnocuje bankovní produkty a zabezpečuje jejich realizaci.
Zveřejněno: 19. 1. 2024, Martin Pecuch

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni