Úvod Úřad Veřejné dokumenty Územní plán Územní plán a další dokumenty pro…

Územní plán a další dokumenty pro rozhodování o změnách v území

Základní informace

Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně (STAV MMP) je úřadem územního plánování (§6 zák. č. 183/2006 Sb.):

a) pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce,
b) pořizuje územně plánovací podklady,
c) pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu,
d) pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
e) vydává závazné stanovisko podle §96b, není-li příslušný krajský úřad,
f)  podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,
g) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

Kontaktní adresa:

Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně, Škroupova 4, Plzeň

Kontaktní osoby:

Vedoucí oddělení územního plánování STAV MMP
Ing. Tomáš Benda
Tel.: 378 034 110
E-mail: bendat@plzen.eu

Plzeň
Ing. Jitka Ratajová
Tel.: 378 034 164
E-mail: ratajovaj@plzen.eu

ORP Plzeň
Ing. Petra Štáhlová
Tel.: 378 034 118
E-mail: stahlova@plzen.eu

Ing.arch. Jitka Růžičková
Tel.: 378 034 163
E-mail: ruzickova@plzen.eu

Ing.arch. Petr Bistřický
Tel.: 378 034 165
E-mail: bistricky@plzen.eu

Bc. Petr Pelech
Tel.: 378 034 166
E-mail: pelechp@plzen.eu

Územně analytické podklady a informace o technické infrastruktuře
Mgr. Jana Minarčicová
Tel.: 378 034 119
E-mail: minarcicova@plzen.eu

PLZEŇ
ÚMO Plzeň 1 - 10

ORP PLZEŇ
Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymákov

Mapu Územního plánu Plzeň lze zobrazit v aplikaci GIS - mapový portál.

 

Zveřejněno: 18. 7. 2024, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni