Partnerská města

Regensburg, SRN

Regensburg, také Ratisbon, latinsky Ratisbona, česky Řezno, původně Castra Regina = pevnost na řece Řezné. Je čtvrtým největším městem Bavorska a správním střediskem bavorského vládního okrsku Horní Falc.

VEDENÍ MĚSTA

Starostka města: Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Rada města: 50 členů, mezi nimiž jsou i náměstci starosty

HISTORIE VZTAHŮ PLZEŇ – REGENSBURG

Smlouva o partnerství mezi oběma městy byla podepsána 25. září 1993 v Plzni tehdejším primátorem Zdeňkem Mračkem a starostkou Řezna Christou Meier. V rámci partnerských vztahů jsou pořádány různé aktivity, například v oblasti kultury, sportu. Rozvíjena je i vzájemná spolupráce škol a institucí.

HISTORIE

Již 500 let před n. l. se zde nacházelo keltské osídlení a na počátku našeho letopočtu římský legionářský tábor Castra Regina. Z tohoto období, z roku 179, pochází jedna z nejvýznamnějších zdejších památek – Porta Praetoria, brána, která je rovněž nejstarší výškovou stavbou Německa. Přibližně od roku 530 do poloviny 13. století byl Regensburg hlavním městem Bavorska a do tohoto období  (1135–1146) se datuje stavba proslulého Kamenného mostu přes Dunaj. Tento most otevřel významnou mezinárodní obchodní stezku mezi severní Evropou a Benátkami a zahájil období prosperity a rozkvětu města, které se stalo kulturním centrem jižního Německa. V roce 845 zde přijalo 14 českých velmožů křesťanství a rovněž pražská diecéze byla později založena na základě výrazného přispění zdejšího biskupství. Roku 1245 uděluje císař Fridrich II. městu právo vlastní samosprávy a Regensburg pak zůstává svobodným říšským městem až do roku 1803. Ve zdejší starobylé radnici měl v letech 1636–1806 své sídlo Stálý říšský sněm.

Po připojení okolních obcí se Regensburg stává v roce 1946 velkoměstem, v roce 1967 zde zahájila výuku 4. zemská univerzita v Bavorsku. K významným datům města z posledních let patří i rok 1992, kdy byl zprovozněn říční kanál Rýn-Mohan-Dunaj a otevřena univerzitní klinika. Nedávných významných událostí, kterými byly návštěva papeže Benedikta XVI. dne 12. září 2006 a předání listiny Světového kulturního dědictví UNESCO 24. listopadu 2007, byli přítomni i zástupci města Plzně.

GEOGRAFIE A DEMOGRAFIE

Poloha: Město je situované na soutoku řek Dunaj a Řezná, na nejsevernějším ohybu Dunaje, na východě leží Bavorský les. Zeměpisné souřadnice: 49° 01' severní šířky a 12° 06' východní délky.
Rozloha: 80,76 km2
Počet obyvatel: více než 150 000
Podnebí: středoevropské

EKONOMIKA

Ve městě je silné zastoupení elektronických, elektrotechnických, strojírenských podniků, výroba automobilů a významné centrum informačních a telekomunikačních technologií, biotechnologií a senzoriky. Každé třetí BMW sjede z pásu v Řezně, firma Infineon je předním výrobcem mikročipů do mobilních telefonů, sídlí zde firmy Dallmeier electronic, Siemens, Osram Opto i nejstarší cukrovar v Bavorsku. Další hospodářská odvětví jsou turistický ruch, doprava a pohostinství.

VZDĚLÁNÍ

V Regensburgu má sídlo univerzita, jež na svých 12 fakultách nabízí 55 studijních oborů. Dále ve městě sídlí Vysoká škola technická, hospodářská a sociální a Vysoká škola pro katolickou a chrámovou hudbu a hudební pedagogiku.

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Regensburg je kulturním centrem, které je lákadlem pro turisty. Ve městě se nachází několik muzeí, například státní či historické, muzeum hodin nebo Dunajské plavby. Další kulturní vyžití poskytuje celá řada galerií, výstavní prostory najdeme na nádvoří paláce Thon-Dittmer či v nákupním centru Donau. Město rovněž disponuje nespočtem divadelních scén a knihoven. Turisté mají k dispozici několik desítek ubytovacích zařízení, autocamping, ubytovnu pro mládež a gastronomické provozovny.

SPORT

Ve městě funguje více než stovka sportovních sdružení. K největším sportovním zařízením patří fotbalový stadion s místy pro dvanáct tisíc diváků,  Donau-Arena se dvěma krytými ledovými plochami a místy pro pět tisíc diváků. Kromě dalších sportovišť a sportovních hal jsou zde centra a zařízení pro sportovní střelbu, kanoistiku, jezdecký sport, bowling, kuželky a kulečník.

PARTNERSKÁ MĚSTA REGENSBURGU

  • Tempe, Arizona, Spojené státy americké
  • Aberdeen, Velká Británie
  • Brixen, Itálie
  • Clermont-Ferrand, Francie
  • Plzeň, Česká republika
  • Budavár, Maďarsko
  • Quingdao, Čínská lidová republika
  • Oděsa, Ukrajina

UŽITEČNÉ ODKAZY

Oficiální stránky města Regensburg: www.regensburg.de

Zveřejněno: 9. 8. 2021, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni