Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Co se loni městu podařilo a co jej čeká…

Co se loni městu podařilo a co jej čeká letos?

David Šlouf, radní pro oblast správy městských nemovitostí

Radní David ŠloufV rámci mého resortu došlo v roce 2015 ke schválení Koncepce řešení lokality Plachého – Korandova. Připravujeme revitalizaci tohoto území s možností využití dotačních prostředků z IROP. Byla vytvořena finální verze Koncepce sociálního bydlení v Plzni ve spolupráci s magistrátním bytovým odborem a odborem sociálních služeb, která se bude schvalovat v orgánech města v lednu 2016.

Ve fázi přípravy je také rekonstrukce nevyužitého objektu U Radbuzy 8, na který budou čerpány dotační prostředky z IROP za účelem zřízení sociálního bydlení. Byly rozšířeny prostory Loosových interiérů v Bendově ulici 10. V rámci Bytové politiky města Plzně jsme vytipovali 13 domů k prodeji s tím, že finanční prostředky z prodeje těchto objektů budou použity na opravy volných bytů ve špatném technickém stavu. Testujeme také pilotní projekt, který pomůže najít nové zájemce o bytové jednotky s podlahovou plochou větší než 90 m2. Vše spočívá v tom, že úřad nechá zpracovat vizualizaci na konkrétní neupravený byt a tím si zájemci vytvoří představu o budoucím vzhledu bytové jednotky.

V roce 2016 bude zrekonstruován bytový dům v ulici Plachého 42, přistavěno bude jedenáct bytů v Domě s pečovatelskou službou v ulici U Jam 23. Dále plánujeme v letech 2016 až 2018 ze získaných finančních prostředků z prodeje domů, které jsou ve špatném technickém stavu, zrekonstruovat zhruba 400 volných neupravených bytů a tyto pak pronajmout. V následujících letech se budeme také zabývat projektem v lokalitě Zátiší, kde chceme vybudovat nové bydlení, maximálně se snažíme získat na tento projekt dotaci.

Zveřejněno: 4. 1. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni