Úvod Vzdělávání Smart Edu Plzeň

Smart Edu Plzeň

Smart Edu Plzeň

Město Plzeň chce být centrem inovací, kybernetiky, vědy a výzkumu. Základním stavebním kamenem pro uskutečnění této vize jsou kvalifikovaní, technicky vzdělaní lidé. Iniciativa Smart Edu Plzeň obsahuje soubor aktivit, které podporují technické vzdělávání skrze všechny stupně vzdělávacího systému – od mateřských škol po univerzitní prostředí. Smart Edu Plzeň tak tvoří ucelený proces technického vzdělávání, jehož cílem je dostatek technicky orientovaných odborníků na území města.

Město podporuje technické vzdělávání na několika úrovních, ať už jde o založení Centra robotiky, pořádání motivujících soutěží pro děti, spolupráci s univerzitou, nebo o podporu podnikání prostřednictvím technologického centra Dronet. Aktivity Smart Edu realizuje město skrze svou příspěvkovou organizaci Správa informačních technologií města Plzně.

Smart Edu Plzeň koresponduje se snahou západočeské metropole být takzvaným chytrým městem neboli Smart City. Cílem konceptu Smart City Plzeň je zavádět projekty, které zpříjemní a zejména pak usnadní každodenní život občanům města v různých oblastech, například v oblasti dopravy, životního prostředí, bezpečnosti a dalších.

Více informací je na www.smartedu.plzen.eu nebo www.sitmp.cz.

Zveřejněno: 10. 8. 2018, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Slavnosti svobody Plzeň
3. 5. 2024 - 6. 5. 2024
Slavnosti svobody Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni