Úvod Úřad Magistrát města Plzně Úřad správních agend Články ÚSA Rozvoj systému řízení kvality EFQM dle…

Rozvoj systému řízení kvality EFQM dle inovované struktury modelu

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost.

EU Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Rozvoj systému řízení kvality EFQM dle inovované struktury modelu

Reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016753

Příjemce dotace: statutární město Plzeň

Realizátor: statutární město Plzeň zastoupené Úřadem správních agend

Celkové způsobilé výdaje: 1 195 940,00 Kč

Cíl projektu: Realizace projektu umožní provedení dalšího kola sebehodnocení magistrátu města dle metodiky EFQM včetně vytvoření akčního plánu realizace nápravných opatření, které kontinuálně naváže na provedená sebehodnocení v předchozích letech.

Předpokládaný termín realizace projektu: 09/2021 – 03/2023

Přílohy

Zveřejněno: 3. 5. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni