Plzeň – moderní a zodpovědná

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020

Název projektu: Plzeň – moderní a zodpovědná

Reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010065

Příjemce dotace: statutární město Plzeň

Realizátor: statutární město Plzeň zastoupené Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. a Úřad správních agend

Celkové způsobilé výdaje: 5 996 050 Kč

Projekt je složen z několika samostatných částí:

A) Vzdělání a rozvoj úředníků
KA 01: Akreditované vzdělávání zaměstnanců MMP

B) Řízení kvality
KA 02: Rozvoj EFQM (zavedení a aplikace logického rámce RADAR)

C) Tvorba koncepčních a strategických dokumentů
KA 03: Zpracování Personální strategie ÚSA
KA 03: Koncepce vzdělávání MMP ÚSA
KA 04: Strategie zdravotního stavu obyvatel města Plzně

Předpokládaný termín realizace projektu: 07/2019 – 12/2021.

EU - Operační program Zaměstnanost

Přílohy

Pravidla odívání (pdf, 1.72 MB)
Leadership (pdf, 1.94 MB)
Motivace (pdf, 1.31 MB)
Akční plán (pdf, 312.50 kB)
Zveřejněno: 12. 8. 2021, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni