Úvod Úřad Magistrát města Plzně Úřad správních agend Články ÚSA Oddělení Smart Cities a podpory podnikání

Oddělení Smart Cities a podpory podnikání

Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň

tel.: 378 033 551

telefonní seznam

Agenda:

  • Navrhuje a spolupracuje na přípravě projektů v oblasti Smart Cities a podpory podnikání, které svým významem prezentují město jako aktivní region.
  • Spolupracuje s orgány státní správy, samosprávy a subjekty podnikatelského prostředí např. Úřadem práce, Živnostenským úřadem, Krajskou hospodářskou komorou v Plzeňském kraji a dalšími subjekty z oblasti rozvoje a podpory podnikání v Plzni.
  • Podporuje rozvoj malých a středních podniků a inovačního podnikání v plzeňském regionu, spolupracuje se společností BIC Plzeň, spol. s r.o., a Vědeckotechnickým parkem Plzeň, a.s.
  • Soustřeďuje informace o nástrojích podpory hospodářského rozvoje a podnikatelského prostředí v Plzni, Plzeňském kraji, ČR, o umisťování investic na území města Plzně, podílí se na poskytování informací o podnikatelském prostředí v Plzni pro zájemce o investování na území města Plzně.
  • Organizuje akce zaměřené na rozvoj inovativního podnikatelského prostředí v regionu.
  • Vyhlašuje dotační programy v oblasti Smart City a podpory podnikání, zpracovává zásady dotačních programů včetně formulářů a žádostí o dotace a granty.
  • Zabezpečuje administrativní podporu činnosti Komise pro oblast Smart City.
  • Informace o Grantech a dotacích.
  • Další informace na portálu Smart City Plzeň.
Zveřejněno: 29. 1. 2024, Martin Pecuch

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni