Úvod Úřad Magistrát města Plzně Úřad správních agend Články ÚSA Metodika Magistrátu města Plzně k získávání…

Metodika Magistrátu města Plzně k získávání zpětné vazby

Město Plzeň pořídilo za finanční pomoci Evropského sociálního fondu strategický dokument - Metodika Magistrátu města Plzně k získávání zpětné vazby včetně stanovení konkrétních opatření. Zpracovaná metodika poskytuje srozumitelný návod, jakým způsobem provádět průzkumy spokojenosti mezi klienty magistrátu, jak je koncipovat, jakým způsobem získané informace a podněty vyhodnocovat a jak implementovat související opatření, aby byla funkční a výsledky byly snadno interpretovatelné.

Dokumenty:
  1. KA03_Metodika - analýza stávajícího stavu a průzkum 2021
  2. KA03_Metodika - návrh nové Metodiky
  3. KA03_Hodnocení klientské spokojenosti ÚSA 2022

Logo EU

Projekt je spolufinancován z prostředků EU, Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020 a ze státního rozpočtu.

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014604
Název projektu: Plzeň v pohybu
Klíčová aktivita: KA03 Přívětivý úřad – zajištění získávání zpětné vazby od klientů MMP

Zveřejněno: 6. 10. 2022, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni