Kvalita pro budoucnost

Dle schváleného harmonogramu a plánu projektu byla k 31. 12. 2018 úspěšně ukončena realizace projektu Kvalita pro budoucnost (registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002870). Realizací jednotlivých klíčových aktivit byly dosaženy všechny plánované cíle projektu, tj.:

  • zavedením modelu EFQM (včetně vytvoření Sebehodnotící zprávy MMPAkčního plánu zlepšování úřadu) došlo ke zvýšení řízení kvality v prostředí MMP a to v řadě dílčích oblastí (např. v oblasti získávání zpětné vazby od klientů, získávání zpětné vazby od zaměstnanců úřadu, atd.).
  • na základě analýzy současného stavu pracovních míst MMP byla provedena systemizace prostřednictvím návrhu typových pracovních pozic, viz následující Katalog typových pozic Magistrátu města Plzně.
  • byl zaveden systém mentoringu, jehož základ tvoří nově proškolení mentoři (tj. odborně proškolení zaměstnanci úřadu v oblasti mentorování a vedení lidí) a zpracovaná Metodika mentoringu - Příručka pro mentory Magistrátu, viz následující dokument.
  • na základě výsledků analýzy vnitřního a vnějšího prostředí z pohledu komunikačních vazeb a informačních toků byla zpracována Metodika multidisciplinární spolupráce specifikující postupy součinnosti ÚSA a spolupracujících klientů, viz následující dokument.

Operační program zaměstnanost

Přílohy

Metodika mentoringu (pdf, 752.93 kB)
Zveřejněno: 20. 3. 2019, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni