Úvod Úřad Magistrát města Plzně Úřad správních agend Články ÚSA Komunikační strategie Úřadu správních agend

Komunikační strategie Úřadu správních agend

Město Plzeň pořídilo za finanční pomoci Evropského sociálního fondu strategický dokument - Komunikační strategie Úřadu správních agend. Předmětem realizace uvedené aktivity byla aktualizace dokumentu Koncepce komunikační strategie města Plzně na období 2017 až 2020, na jejímž základě vznikl tento navazující dokument. Zpracovaný akční plán určil konkrétní nástroje komunikace s občany, které byly v roce 2022 realizovány.

Dokumenty:
  1. KA04_Komunikační strategie ÚSA
  2. KA04_Vyhodnocení naplňování dílčích cílů komunikační strategie
  3. Video OP
  4. Video CD

Logo EU

Projekt je spolufinancován z prostředků EU, Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020 a ze státního rozpočtu.

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014604
Název projektu: Plzeň v pohybu
Klíčová aktivita: KA04 Přívětivý úřad – Tvorba komunikační strategie ÚSA (aktualizace Koncepce komunikační strategie města Plzně)

Zveřejněno: 6. 10. 2022, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni