Úvod Úřad Magistrát města Plzně Technický úřad Články TÚ Zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2022

Zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2022

Statutární město Plzeň má s Plzeňskými městskými dopravními podniky, a.s. uzavřenou Smlouvu o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy osob v Plzni.

Předmětem této smlouvy je plnění závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti na území města Plzně provozováním linek MHD v rozsahu sjednaného dopravního výkonu.

V roce 2022 činil skutečný dopravní výkon celkem 15 063 451 vozokilometrů v rozdělení na jednotlivé trakce (rozdíl v součtu je dán zaokrouhlením):

  • tramvaje 5 563 390
  • trolejbusy 4 593 400
  • autobusy 4 906 662

Prokazatelná ztráta z provozu MHD byla za rok 2022 vyčíslena na částku 1 090 263 tis. Kč.

Zveřejněno: 15. 6. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni