Oddělení věcných břemen

Škroupova 5
306 32 Plzeň

vedoucí – David Malínský

tel.: 378 034 033

telefonní seznam

Agenda:

  • Zajišťuje zřizování věcných břemen v souvislosti s budováním inženýrských sítí, předkládá návrhy usnesení do orgánů města.
  • Na základě svěřené pravomoci Rady města Plzně rozhoduje o zřizování věcných břemen vymezených směrnicí QI 63-03-01 „Zřizování věcných břemen“.
  • Uzavírá smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen a smlouvy o zřízení věcných břemen.
  • Koordinuje činnosti související se zřizováním věcných břemen, které zasahují do více odborů a příspěvkových organizací v rámci Technického úřadu.
Zveřejněno: 17. 1. 2024, Martin Pecuch

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni