Oddělení technických stanovisek

Škroupova 5
306 32 Plzeň

vedoucí – Mgr. Ladislav Hodúr

tel.: 378 034 085

telefonní seznam

Agenda:

  • Vydává komplexní stanoviska za statutární město Plzeň jako účastníka správního řízení z důvodu svých vlastnických práv.
  • Na základě plné moci vydává za společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. jako vlastníka vodohospodářské infrastruktury vyjádření ke správnímu řízení.
  • Zabezpečuje koordinační práce v rámci územně plánovacích dokumentací.
  • Koordinuje projekty, které svou činností zasahují do více odborů a příspěvkových organizací v rámci Technického úřadu.
  • Koordinuje činnosti správců majetku při realizaci pozemkových úprav.
  • Vydává stanoviska města k uložení inženýrských sítí.
  • Uzavírá smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích nebo stavbách v majetku města Plzně.
  • Uzavírá veřejnoprávní smlouvy.
  • Vydává souhlas se stavební činností na pozemcích nebo stavbách v majetku města Plzně.
Zveřejněno: 17. 1. 2024, Martin Pecuch

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni