Oddělení majetkových stanovisek

Škroupova 5
306 32 Plzeň

vedoucí – Ing. Milan Štván

tel.: 378 034 084

telefonní seznam

Agenda:

  • Vypracovává souhrnná stanoviska Technického úřadu k nakládání s majetkem ve vlastnictví města Plzně (prodej, nájem, výpůjčka, směna).
  • Vydává souhrnná stanoviska Technického úřadu k nabývání nemovitého majetku a převodu technické dopravní infrastruktury (TDI) a vodohospodářské infrastruktury (VHI).
  • Zabezpečuje koordinační práce v rámci územně plánovacích dokumentací ve vztahu k majetku města Plzně.
  • Koordinuje projekty, které svou činností zasahují do více odborů a příspěvkových organizací v rámci Technického úřadu.
  • Připravuje a zpracovává kompletní optimalizaci využití nemovitého majetku města ve spolupráci s ostatními subjekty.
Zveřejněno: 17. 1. 2024, Martin Pecuch

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni