Úvod Úřad Magistrát města Plzně Články Záštita primátora města Plzně

Záštita primátora města Plzně

Záštitu uděluje primátor města Plzně za účelem morální podpory akcí a událostí zvyšujících prestiž a propagaci města Plzně. Udělením záštity primátora města Plzně nevzniká žadateli nárok na finanční ani jinou hmotnou podporu ze strany města Plzně. Stejně tak udělená záštita nepředstavuje potvrzení osobní účasti pana primátora na zahájení či průběhu uvedené akce/události.

Žádost o záštitu je nezbytné podat na předem vyplněném formuláři (viz příloha článku) nejdéle 30 dní před začátkem akce/události, které má být záštita udělena, aby bylo možné ji administrativně vyřídit před zahájením uvedené akce/události.

Doporučujeme: Pro elektronické vyplnění formuláře PDF a možnost podepsání uznávaným elektronickým podpisem formulář stáhněte a použijte aplikaci Acrobat Reader verze 7.0 a vyšší.

Přílohy

Zveřejněno: 7. 2. 2024, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni