Úvod O městě Strategie Strategie města Plzně Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti

Strategie města Plzně

Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti

Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti (integrované teritoriální investice) zajišťuje pro Plzeň a dalších 116 okolních obcí z okresů Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany možnost čerpat evropské finanční prostředky. Z tohoto důvodu strategii schválili v roce 2016 zastupitelé města Plzně.

Oblast s celkem 309 tisíci obyvateli by si tak mohla až do roku 2023 sáhnout na přibližně 4,6 miliardy korun z evropských dotací, přičemž z vlastních zdrojů musí zajistit spolufinancování ve výši zhruba 800 milionů korun. Strategie řeší klíčové problémy oblasti a stanoví priority, na které se oblast zaměří. Bude to podpora aplikovaného výzkumu, technického vzdělávání, dopravy i životního prostředí.

Snahou je vytvořit z plzeňské metropolitní oblasti silný konkurenceschopný region, udělat z něj takzvané Evropské centrum techniky. Tomu má pomoci právě podpora technického vzdělávání, strategie se zaměřuje na oblast aplikovaného výzkumu, technické obory a obory s vysokou přidanou hodnotou. Oblast by se dále měla profilovat jako region bez rizik a bariér, čemuž mají pomoci opatření v oblasti vzdělávání a zaměstnávání, sociální a zdravotní služby a také technická infrastruktura a životní prostředí. Důležitou prioritou je také mobilita, snahou tak bude zlepšit dostupnost vzdělávání, zaměstnávání, sociálních a zdravotních služeb a podpořit dostupnost metropolitní oblasti z České republiky i ze zahraničí.

Co jsou integrované teritoriální investice?

Integrované teritoriální investice (ITI – Integrated Territorial Investments) jsou nástrojem územního rozvoje, který umožňuje efektivní a transparentní implementaci územní strategie. Nástroj ITI vychází ze Strategie Evropa 2020 a dalších dokumentů evropské i národní úrovně. Na území České republiky byly nově definovány tzv. metropolitní oblasti. Jejich jádry jsou největší města Praha, Brno, Ostrava, Plzeň.

K čemu slouží ITI?

Nástroj ITI umožňuje ve vymezeném území metropolitní oblasti plánovat, koordinovat a realizovat vybrané projekty, které budou financovány z různých operačních programů. Nositelem ITI zodpovědným za zpracování a naplňování strategie integrovaných teritoriálních investic na území plzeňské metropolitní oblasti je město Plzeň, a to na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v aktuálním znění.

Proč čerpat dotace z ITI?

Plzeňská metropolitní oblast má díky ITI zarezervovány prostředky ve výši čtyři miliardy korun na programové období 2014–2020. Projekty předložené do výzev integrovaného nástroje ITI soutěží jen s projekty v rámci plzeňské metropolitní oblasti (na rozdíl od projektů hlásících se do individuálních výzev).

Banner Fondu soudržnosti EU

Podrobné informace o Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti jsou na portálu:

http://iti-plzen.cz

Zveřejněno: 4. 10. 2022, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni