Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Zastupitelé neschválili proplacení…

Zastupitelé neschválili proplacení vícenákladů souvisejících s provedením zemních prací při stavbě divadla

Nové divadlo

Proplacení požadovaných vícenákladů souvisejících s provedením zemních prací při stavbě nové divadelní budovy nad rámec zadávací dokumentace zastupitelé neschválili

Zastupitelstvo města Plzně neschválilo požadavek zhotovitele novostavby divadla, firmy Hochtief, na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, jehož předmětem měla být změna rozsahu díla o vícepráce a méněpráce ve výši 25,3 milionu korun včetně DPH, schválilo ale uzavření dodatku na prodloužení termínu zahájení zkušebního provozu z 1. 5. na 15. 6. 2014 a termínu uvedení stavby do provozu z 1. 8 na 1. 9. 2014 v souvislosti s realizací divadelních technologií.

Zveřejněno: 14. 3. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni