Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Západočeské muzeum zve na výstavu s názvem…

Západočeské muzeum zve na výstavu s názvem Mezi nouzí a blahobytem

Rychlý rozvoj západočeské metropole v 19. století, zejména v jeho 2. polovině, ovlivnil životní podmínky jejích obyvatel. Výstava inspirovaná tématem 34. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století pod názvem Útisk – charita – vyloučení / sociální 19. století se soustředí na sledování společenských kontrastů a přiblížení snah o řešení sociální otázky v Plzni.

Západočeské muzeum zve na výstavu s názvem Mezi nouzí a blahobytemJe rozdělena do několika tématických okruhů.

Úvodní část přibližuje odraz sociální struktury Plzně v podobě města. Ukazuje na podstatné rozdíly mezi městskými čtvrtěmi jako doklad odlišných životních podmínek různých společenských vrstev, doprovodné statistické údaje o počtech obyvatel ilustrují skladbu a rozložení různých sociálních skupin a jejich místo v organismu města.

Dalším tématem jsou zdroje bohatství a možnosti finančních příjmů výše situovaných vrstev, kontrastně k tomu tíživé hledání obživy a nejisté existenční podmínky plzeňské chudiny. V té souvislosti jsou připomenuty i vzestupy a pády soudobých plzeňských podnikatelů a změny v postavení na společenském žebříčku 

Jako názorná ukázka rozdílných životních možností poslouží volné rekonstrukce nuzného dělnického bytu a blahobytně vybaveného reprezentativního interiéru měšťana - podnikatele.

Různým snahám o řešení sociálních problémů jsou věnovány další kapitoly. Všímají si různých forem veřejné a institucionální charity, role plzeňských mecenášů, filantropů a „otců chudiny“, charitativních snah církve i svépomocných sdružení a spolků, které usilovaly a zasazovaly se o zlepšení podmínek života chudinských vrstev. Pozornost zasluhují i nové zakládané chudobince, sirotčince a další instituce, jejichž činnost byla iniciována a podporována městským úřadem i soukromými osobami.

Výstavu připravili pracovníci historických oddělení Západočeského muzea v Plzni – oddělení starších dějin, oddělení novějších dějin a národopisného oddělení.

Je na ní představeno množství exponátů i dobových dokumentů z muzejních sbírek, z převážné většiny dosud nikdy nevystavovaných. 

Výtvarné řešení a instalace výstavy jsou dílem výstavního oddělení Západočeského muzea v Plzni.

Zahájení výstavy se uskuteční 28. února v 18 hodin. Jako obvykle ji budou doprovázet komentované prohlídky i speciálně zaměřené přednášky.

Zveřejněno: 26. 2. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni