Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Západočeská univerzita představila úspěchy…

Západočeská univerzita představila úspěchy ve vědě a výzkumu, primátor předal stipendia

Primátor předal stipendia

Foto: ZČU

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) udělila ve středu čestnou hodnost „doctor honoris causa“ profesorce Elke Mehnert, mezinárodně uznávané odbornici v oblasti literární imagologie. Na slavnostním zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity byli také představeni noví profesoři a docenti, předány pamětní medaile a stipendia. Celkem jedenácti studentům předal stipendia primátor Plzně Martin Zrzavecký, hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs ocenil dalších deset mladých lidí. Mimořádné stipendium za vynikající studijní výsledky udělil rektor Miroslav Holeček 22 úspěšným studentům ZČU. Univerzita také představila nejnovější vědecké úspěchy.

„Historii naší univerzity provází řada velice šťastných momentů a vizionářských rozhodnutí, která jí dávají velkou šanci otevřít studentům dveře do světa čtvrté průmyslové revoluce,“ řekl ve svém projevu rektor Miroslav Holeček. „Západočeská univerzita má velký potenciál pro to, aby studenty na vstup do tohoto nového světa dobře připravila. Prozíravost těch, kteří ji vybudovali, přispěla ke vzniku skutečné universitas poskytující široké spektrum vzdělání, které jí dalo významnou přidanou hodnotu, vysokou flexibilitu a schopnost rychle reagovat na měnící se vnější podmínky,“ dodal rektor.

Město Plzeň podpořilo studenty částkou 200 tisíc korun, finanční prostředky na výplatu stipendia jsou součástí celkové dotace 1,44 milionu korun, kterou město poskytlo pro letošní rok Západočeské univerzitě. Tu považuje za jednoho ze svých klíčových partnerů.

Čestný titul „doctor honoris causa“ byl udělen profesorce Elke Mehnert, která působí na katedře německého jazyka Fakulty pedagogické ZČU a na Technické univerzitě v Chemnitz. Elke Mehnert je mezinárodně uznávanou odbornicí v oblasti literární imagologie. Dlouhodobě se zabývá obrazem českého a německého národa v literatuře druhého národa. Patří mezi zakladatele tzv. komparatistické imagologie. Její výzkumná a publikační činnost směřuje k pochopení identity vlastního národa, kořenů vzájemné odlišnosti kultur a ke stírání hranic mezi nimi. Interdisciplinární česko-německé semináře organizované Elke Mehnert se staly základem pro další přeshraniční spolupráci, která později vyústila například ve vznik Česko-saské vysokoškolské iniciativy.

Text: Eva Barborková

Fotogalerie

Zveřejněno: 12. 11. 2015, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni