Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Západočeská univerzita hostila 5. ročník…

Západočeská univerzita hostila 5. ročník konference Smart City Plzeň

Západočeská univerzita hostila 5. ročník konference Smart City Plzeň

Fotografie: M. Fialová

Moderní doprava, čistá mobilita, rozvoj Plzně i Plzeňského kraje byly hlavním tématem 5. ročníku konference Smart City Plzeň představující chytrá města pro lepší a bezpečnější život. Uskutečnila se 28. března 2017 v prostorách Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni.

Konference se konala pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a plzeňského primátora Martina Zrzaveckého. Setkala se s velkým zájmem odborníků, krajských a plzeňských politiků, poslanců i studentů ZČU v Plzni.

„Jsem přesvědčen, že úspěšné pokračování projektu Smart City musí vyústit v řadu zásadních aplikací a nových poznatků a zejména ve spolupráci univerzity s průmyslovými partnery, městem, krajem a dalšími subjekty,“ řekl při zahájení konference rektor ZČU v Plzni Miroslav Holeček.

Západočeská univerzita hostila 5. ročník konference Smart City Plzeň

„ Pro nás pro obce je na prvním místě kvalita života, ať to již vezmeme z hlediska mobility, energetické bezpečnosti či životního prostředí. Nové technologie jsou jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout, “ uvedl mimo jiné plzeňský primátor Martin Zrzavecký.

Hlavní přednáškou bylo vystoupení Vladimíra Maříka na téma Průmysl 4.0 – výzvy pro dopravu, dále přednášel například děkan fakulty dopravní ČVUT v Praze a prezident CSCC (Czech Smart City Cluster) Miroslav Svítek, ředitel Odboru sektorové expertízy a průmyslové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Oldřich Macák. Plán rozvoje dopravní infrastruktury a čisté mobility Plzně představil náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík.

Západočeská univerzita hostila 5. ročník konference Smart City Plzeň

V rámci České republiky se Plzeň řadí mezi průkopníky naplňující koncept Smart City. Město pracuje na přípravě projektů, které usnadní každodenní život občanům a zlepší dopravu, životní prostředí, ale i energetickou bezpečnost a další oblasti. Řadu chytrých řešení se už podařilo v západočeské metropoli zavést, další se průběžně vyvíjejí a uvádějí do praxe.

Text: Marie Fialová


 

Zveřejněno: 29. 3. 2017, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni