Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Žáci z 11. ZŠ se zapojí do programu, který…

Žáci z 11. ZŠ se zapojí do programu, který podporuje pohybovou aktivitu

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie

Katedra tělesné a sportovní výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni se zapojila do multilaterálního projektu Comenius „Kids in Motion“, který podporuje přirozenou pohybovou potřebu dětí. V letošním školním roce program pilotně začne na 11. ZŠ v Plzni v Baarově ulici. Experimentální výuky se zúčastní vybraná skupina dětí z pátých tříd.

Mnozí evropští odborníci citlivě vnímají rostoucí nárůst obezity u dětí a mládeže. U více jak 80 procent všech školáků je fyzická aktivita spojena pouze se školní tělesnou výchovou, která svým rozsahem zdaleka neodpovídá doporučení lékařů – jedné hodině denně. Podpůrný sportovní program „Kids in Motion“ si klade za úkol tento nedostatek vyřešit a podporuje přirozenou pohybovou potřebu dětí v cílené a přesně specifikované formě. Žáci ve věku od 9 do 11 let se pod vedením odborně vyškoleného lektora seznámí zážitkovou formou s deseti sporty. „Pro děti a mládež je výuka tělesné výchovy na školách skvělou příležitostí k získání a rozvoji dovedností, které mohou mít po celý život pozitivní dopad na jejich kondici a zdraví,“ uvedl Václav Salcman z katedry tělesné a sportovní výchovy.

Program zároveň citlivě vyhodnocuje zvláštní motorické nadání dětí. „Na základě sportovně-motorických testů, anamnézy a doprovodných vědeckých vyšetření získá každé z dětí písemný znalecký posudek, který bude následně prodiskutován i s rodiči,“ dodal Salcman.

„Kids in Motion“ je dvouletým multilaterálním projektem pěti evropských zemí, podporovaný Evropskou unií v rámci programu celoživotního vzdělávání, který odkazuje na význam sportu s ohledem na zdravotní a sociální otázky ve společnosti.

Ilustrační fotografie

Zveřejněno: 12. 9. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni