Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Žáci plzeňských škol se zajímají o veřejný…

Žáci plzeňských škol se zajímají o veřejný prostor

Zdroj foto: www.klasterni-zahrada-plzen.webnode.cz

Zdroj foto: www.klasterni-zahrada-plzen.webnode.cz

Sedm škol se zapojilo do programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor, během něhož žáci pojmenovávají problémy ve veřejném prostoru města Plzně a navrhují jejich tvořivá řešení.

Na přípravě vlastních projektů pracují žáci od začátku školního roku. Sami kontaktují úřady, diskutují s odborníky, komunikují s veřejností. Nenásilnou formou tak zažívají reálný postup plánování projektů. „Chceme, aby si žáci uvědomili, že se jich veřejný prostor týká a sami ho mohou ovlivňovat,“ říká Olga Mourková, koordinátorka programu. Díky práci na projektech si žáci budují lepší vztah k místu, kde žijí, a osvojují si mnoho potřebných dovedností.

Co do počtu zúčastněných týmů se nejaktivnější školou stalo Církevní gymnázium, ze kterého se zapojily celkem tři týmy. Vítězný tým 5. A si zvolil opravdu nelehké téma „podchod na Americké třídě“, ale o to energičtěji se žáci pustili do práce. Ve své závěrečné zprávě uvádějí: „Prvotním krokem bylo, že několik spolužáků začalo hrát na hudební nástroje. Když potom chtěli vystupovat na veřejnosti, zjistili, že v Plzni chybí legalizovaný plácek pro hudebníky, kde by mohl kdokoli hrát bez povolení úřadů. Vyzkoušeli jsme akustiku v podchodu, kde by na hudebníky zároveň nepršelo, a tak jsme se rozhodli, že se v našem projektu budeme věnovat podchodu na Americké. Evropské hlavní město kultury pro rok 2015 by mělo jít vzorem všem ostatním městům. Jelikož chybí letiště v blízkosti Plzně, zahraniční turisté se nejčastěji musí dopravit do města pomocí vlaku a následně využít depresivní a neútulný podchod, což neodpovídá komfortu, který by si toto město i samotní návštěvníci zasloužili.“

Ne všichni se pustili do tak komplikovaného tématu. Děti často řeší bezprostřední okolí školy – tedy místa, kudy prochází každý den. Před několika školami (Bolevecká ZŠ, Benešova ZŠ nebo 22. ZŠ) by tak v budoucnu měly přibýt lavičky či herní prvky. Studenti střední školy informatiky a finančních služeb se například zaměřili na neprostupnou zeď lemující bývalé kasárny na Borech a sousedící i s jejich školou. Upozorňují tak na obecnější problém, okolí škol je velmi často neřešený prostor nevábného charakteru, jenž není určený pro hru nebo odpočinek dětí. Další dva žákovské týmy (Masarykova ZŠ a 28. ZŠ) si vybraly k řešení témata v okolí řek – volejbalové hřiště u řeky Radbuzy a louku u řeky Úslavy.

Své projekty žáci představí na veřejné konferenci, která se uskuteční dne 24. dubna 2014 od 10 hodin v Domě hudby v Plzni.  Dopolední část konference bude věnována prezentacím na aktuální témata, jako je demokracie ve školách nebo výuka o veřejném prostoru a architektuře. Mezi přednášejícími budou například Tomáš Feřtek ze stále vlivnější organizace Eduin či zástupce organizace Scio Bohumil Kartous.

Zveřejněno: 17. 4. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni