Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Začala rekonstrukce Jateční ulice

Začala rekonstrukce Jateční ulice

Na starém mostě na Jateční ulici byla dnes (12.11.2012) zahájena první etapa rekonstrukce silnice II/231, a to v úseku Chrástecká – Jateční – Na Roudné. Stavba je společnou akcí Plzeňského kraje a města Plzně a zahrnuje mimo jiné i výstavbu nového mostu přes Berounku a celkovou rekonstrukci starého mostu, který bude sloužit pro pěší a cyklisty. Termín ukončení je stanoven na červenec 2014.

Most na Jateční ulici - studie

V současné době projede úsekem 21. 200 vozidel denně a aktuální stav komunikace neumožňuje kapacitu zvýšit. Zrekonstruovaná silnice, včetně nového mostu, zachytí významný podíl tranzitní dopravy, protože se bude jednat o propojení silnic I. třídy č. 20 (Karlovy Vary), č. 27 (Most) a č. 26 (Praha).

Stejně důležité je také propojení dvou velkých plzeňských čtvrtí Doubravka – Severní Předměstí a napojení na lokálně významné silnice II. třídy č. 231 (Zruč) a č. 233 (Chrást). Význam bude mít nová komunikace i pro veřejnou dopravu. Vede zde autobusová linka č. 30 s celkem 220 spoji denně, které jen ve špičce přepraví 1600 cestujících. V neposlední řadě má zrekonstruovaná vozovka pomoci snížit počet dopravních nehod v tomto úseku.

Nová vozovka naváže na již zrekonstruovanou křižovatku Jateční – Chrástecká a povede areálem bývalé čistírny odpadních vod. Délka silnice bude 450 metrů, na ni se napojí 627 metrů dlouhá přeložka komunikace včetně 124 metrů dlouhého mostu. Silnice je řešena jako dvoupruhová s celkovou šířkou jízdního pásu sedm metrů. Součástí opravy jsou rovněž přeložky vodohospodářských, plynových a elektro sítí, stezka pro pěší a cyklisty, sjezdy na přístupové komunikace a autobusové zastávky s přístřešky.

V rámci této stavební akce se uskuteční také celková rekonstrukce Masarykova mostu z počátku 20. století, který byl v roce 1997 prohlášen za nemovitou kulturní památku a již několik let je jako technicky nezpůsobilý vyřazen ze silničního provozu. Po opravě bude most určen pro pěší a cyklisty. Provizorní most, sloužící dopravě v současné době, bude po zprovoznění nového mostu odstraněn. Po určitou omezenou dobu budou tedy vedle sebe stát jako jistá zvláštnost mosty tři.

Celkové náklady pro Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje a město Plzeň činí 264 miliónů korun bez DPH. Část stavby realizovaná Plzeňským krajem je z 85 % spolufinancovaná z fondů EU – Regionálního operačního programu Jihozápad. Zhotovitelem stavby je na základě výběrového řízení sdružení Eurovia CS, a.s., a Swietelsky stavební, s.r.o.

Most na Jateční ulici

Most na Jateční ulici

 

Zveřejněno: 12. 11. 2012, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni