Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Workshop o nemocech ramenního a kolenního…

Workshop o nemocech ramenního a kolenního kloubu seniory zaujal

Fotografie: Odbor sociálních služeb MMP

Fotografie: Odbor sociálních služeb MMP

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni připravil intenzivní vzdělávací program cílený na seniory, který navázal na úspěšný listopadový projekt Seniorfest. Workshop Škola zdraví pro seniory z oblasti zdravotní prevence přilákal ve čtvrtek 27. 4. do fakultního Centra zdraví na dvě desítky seniorů. Tématem workshopu byly degenerativní změny ramenního a kolenního kloubu. Velmi poutavou formou, která byla doplněna názornými ukázkami, přiblížil posluchačům zmíněnou problematiku lékař Oto Kott.

„Spolupráce magistrátního odboru sociálních služeb a Fakulty zdravotnických studií funguje k oboustranné spokojenosti dlouhodobě. Požadavek na přednášky z oblasti zdravotní prevence vzešel od samotných seniorů při mapování potřeb v rámci přípravy Akčního plánu stárnutí na území města Plzně na léta 2017 – 2018. Již seminář konaný na podzim přinesl velmi pozitivní zpětnou vazbu, což jen dokladuje, že projekty zaměřené na témata, jakými jsou péče o zdraví, zdravý životní styl nebo všeobecně prevence, dříve narozené Plzeňany skutečně zajímají,“ uvedla náměstkyně primátora města Plzně pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková.

Fotografie: Odbor sociálních služeb MMP

„Účastníci nešetřili slovy díků a vyslovili přání zorganizovat další přednášku, tentokrát na téma páteř a kyčelní klouby. Zároveň většina z nich využila příležitosti i pro odbornou konzultaci svých vlastních zdravotních problémů, což vnímáme jako velmi pozitivní přidanou hodnotu těchto akcí. Vstřícnost a pochopení lektora byla v daném ohledu maximální,“ doplnila Jarmila Srbková, projektová manažerka odboru sociálních služeb.


Zveřejněno: 28. 4. 2017, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni