Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Významný exstarosta Plzně Luděk Pik byl…

Významný exstarosta Plzně Luděk Pik byl vyznamenán in memoriam

Významný exstarosta Plzně Luděk Pik byl vyznamenán in memoriam

Významnému československému politikovi, bývalému starostovi města Plzně Luďku Pikovi byla v pátek 28. října udělena Medaile Za zásluhy, a to in memoriam. Z rukou prezidenta republiky toto státní vyznamenání převzal primátor města Plzně Martin Zrzavecký při slavnostním ceremoniálu ve Vladislavském sále Pražského hradu. Primátor ocenění přebral po dohodě a s pověřením Pikovy rodiny, jejíž členové byli v sále přítomni.

„Luděk Pik, který stál v čele Plzně v letech 1919 až 1938, byl osobností nadregionálního významu, působil na celostátní úrovni, což dokládá i udělené vyznamenání za zásluhy o stát. Jsem rád, že tento výrazný a významný politik byl konečně oceněn. Chtěl bych poděkovat všem, kteří o to usilovali, především pak panu poslanci Václavu Votavovi,“ reagoval po slavnostním ceremoniálu primátor Martin Zrzavecký. Ten se také ještě v pátek večer potkal s příbuznými Luďka Pika.

Luděk Pik věnoval obrovské úsilí rozvoji města Plzně. Za jeho starostování byly provedeny úpravy ulic, zregulovány řeky, stavěly se mosty, školy, město bylo elektrifikováno, zmodernizovala se doprava, byla postavena řada veřejně prospěšných staveb, které městu slouží dodnes.

Z funkce starosty Plzně musel Luděk Pik odejít po okupaci Československa německými vojsky, během války byl opakovaně zatčen gestapem. V poválečném období se pod nátlakem komunistů musel vzdát politické činnosti. Zemřel 19. dubna 1948. Manželé Pikovi neměli žádné děti a většinu svého majetku věnovali městu Plzni. Pik má na ústředním hřbitově v Plzni čestný hrob mezi 40 osobnostmi, jako jsou loutkář Josef Skupa, malíř Jiří Trnka, spisoval Karel Klostermann a generál Heliodor Píka.

Medaili Za zásluhy uděluje prezident republiky osobám, které se zasloužily o stát nebo územní samosprávný celek v oblasti hospodářské, vědy, techniky, kultury, umění, sportu, výchovy a školství, obrany, bezpečnosti státu a občanů.

Připomenout si Luďka Pika, ale i další významné osobnosti, které stály v čele Plzně od roku 1828 až do února 1948, mohou v těchto dnech Plzeňané na nové výstavě v mázhauzu plzeňské radnice. Expozice nazvaná Purkmistři, starostové a primátoři města Plzně v letech 1828 – 1948 bude k vidění do 17. listopadu.

Text: Eva Barborková


 

Zveřejněno: 29. 10. 2016, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Blik Blik
22. 3. 2024 - 23. 3. 2024
Blik Blik
Hudební ceny Žebřík
5. 4. 2024 - 5. 4. 2024
Hudební ceny Žebřík
Smetanovské dny
7. 3. 2024 - 11. 4. 2024
Smetanovské dny
Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni