Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Významné plzeňské osobnosti získaly městská…

Významné plzeňské osobnosti získaly městská ocenění

Významné plzeňské osobnosti získaly městská ocenění

„Cena města Plzně i městská historická pečeť jsou významná ocenění a jsem rád, že město Plzeň má v jejich podobě možnost oceňovat lidi, občany, kteří vynikli ve své práci, kteří svá povolání cítí spíše jako poslání, kteří svým umem, nápady, poctivostí, znalostmi a mnohdy i trpělivostí obohacují nejen sami sebe a svou práci, ale i nás všechny. I lidi, kteří nikdy ve svém životě neuhnuli ze svého názoru a dokázali se za něj postavit i za cenu neustálých perzekucí či věznění. Každá dobře a smysluplně vykonávaná práce, každý smysluplně naplněný život je obohacením celé naší společnosti a je její povinností právě tyto lidi oceňovat. Protože tito lidé představují hodnoty, které, jakkoliv jsou dnes tolik znejistělé, jsou pro nás důležité. Díky nim má totiž náš život stále ještě nějaký řád, nějaký smysl. A myslím si, že podvědomě stále cítíme a víme, jaké ty hodnoty jsou a že je potřeba se k nim pořád vztahovat, i když jsou neviditelné, nehmatatelné. Ale bez nich se naše společenství rozpadne,“ zaznělo v proslovu primátora Martina Baxy při slavnostním setkání s udílením významných městských ocenění, kterým si město Plzeň každoročně připomíná události 17. listopadu 1989.

Plaketu s vyobrazením historické pečeti převzala letos profesorka Zdeňka Ulčová-Gallová, která patří ke světové špičce v oboru reprodukční medicíny, a profesor Západočeské univerzity Pavel Drábek, uznávaný odborník v oblasti matematické analýzy. In memoriam byla pečeť udělena Janu Thomovi, který v dobách totalitního režimu patřil k nemnoha plzeňským občanům, jež projevovali svou odvahu, statečnost, vytrvalý vzdor a otevřený odpor vůči útisku a bezpráví. Ocenění převzala jeho manželka Milada.

Na základě rozhodnutí městského zastupitelstva získal Cenu města Plzně profesor Evžen Neustupný za výrazné přispění k rozvoji evropské a české archeologie, zásadní přínos při zakládání Fakulty filozofické Západočeské univerzity a mimořádné zásluhy o institucionalizaci vzdělávání a výzkumu v oboru archeologie.

Prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, DrSc., absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Již od čtvrtého ročníku se věnovala vědě a výzkumu na gynekologicko-porodnické klinice. V roce 1991 se stala nejmladším doktorem věd v oboru gynekologie a porodnictví, v roce 2007 získala titul profesor. Třicet let pracovala na Gynekologicko-porodnickém oddělení Fakultní nemocnice v Plzni, od roku 2011 působí v soukromém zdravotnickém zařízení GENETIKA, jehož zakladatelem je přední český genetik doc. František Lošan.

Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti matematické analýzy, zejména diferenciálních rovnic. Významné jsou jeho výsledky v oboru zobecnění Fredholomovy alternativy a bifurkačních vět pro kvazilineární operátory. Je spoluautorem nové variační charakteristiky vlastních čísel homogenních operátorů. Akademická činnost profesora Drábka začala v roce 1978 na bývalé Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni a pokračovala na Západočeské univerzitě v Plzni, kde působil a dodnes působí v nejrůznějších funkcích. Výrazně přispěl k rozvoji katedry matematiky, z níž se stalo stabilní a uznávané pracoviště Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity.

Jan Thoma byl realista – na rozdíl do mnohých, kteří v listopadu 1989 nadšeně zvonili klíči v naději, že jakmile padne režim, vstoupí českoslovenští občané do ráje svobody, Thoma správně odhadl, že to nebude procházka růžovou zahradou, a pokud ano, tak s mnoha trny. A zase – ač viděl mnohé nepravosti, nestěžoval si a nikdy by z něj nikdo nevypáčil slova, že za starého režimu to bylo lepší. Nikoli proto, že si za toho starého režimu užil svoje, ale proto, co mu bylo jasné: že se žádná velká společenská transformace neobejde bez všelijakých vykuků, kteří z ní budou chtít něco získat. Naopak – říkal, že ani nečekal, jak dobré poměry budou.

Nezlomný, byť velmi střízlivý optimismus, naděje v to, že ve většině lidí přece jen dříme to lepší, a neochvějná slušnost – to byly vlastnosti, jimiž se Jan Thoma vyznačoval. Na otázku, zda někdy svého angažmá v komunistických časech nelituje, že si mohl ušetřit ledasjaké nepříjemnosti, odpověděl prostě: „Někomu prostě záleží na tom, co si myslí sám o sobě. Kdybych nejednal tak, jak jsem jednal, měl bych dnes výčitky.“ (z laudatia pro Jana Thomu od novinářky Petrušky Šustrové).

Prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc. Díky profesoru Neustupnému získala Plzeň a Západočeská univerzita mezinárodně uznávané archeologické akademické pracoviště, které v září tohoto roku pořádalo dosud největší konferenci v dějinách české archeologie. Vyvrcholením profesorova bádání jsou práce o metodologii a teorii archeologie vydávané doma i v zahraničí, které položily základy nového vědního paradigmatu oboru. Na Západočeské univerzitě v Plzni začal profesor Neustupný působit v roce 1998 na Fakultě humanitních studií, pozdější Fakultě filozofické, o jejíž zřízení se významně zasloužil. Založil zde katedru archeologie, která je dnes jednou z největších archeologických institucí v České republice.

Plaketu s vyobrazením městské historické pečetě uděluje primátor podle své úvahy osobám, které se zasloužily o rozvoj města, jeho propagaci, ochranu jeho práv a zájmů nebo jiným způsobem napomohly zvýšení prestiže města. Plaketu může primátor udělit i významným zahraničním návštěvníkům města, ústavním činitelům České republiky nebo primátorům či starostům jiných měst. Plaketu s vyobrazením historické pečetě už letos získaly HC Škoda Plzeň za získání titulu mistr České republiky Tipsport extraligy 2012/2013 v ledním hokeji a FC Viktoria Plzeň za získání titulu mistr České republiky ve fotbalové Gambrinus lize 2012/2013.

Cena města Plzně je určena zejména k ocenění fyzických osob nebo vědeckých kolektivů, případně právnických osob nebo jejich organizačních složek, za významná vědecká díla v oborech společenských věd, objevy v oboru přírodních věd nebo rozvinutí technického pokroku novými technologiemi. Cena může být udělena i za významné umělecké dílo spojené s Plzní, není ale určena k oceňování politických zásluh ani celoživotního díla.

V minulém roce Cenu města Plzně získal prof. Ing. Josef Psutka, CSc., za zásadní podíl na rozvoji kybernetiky a umělé inteligence a vědeckovýzkumnou činnost v oblasti analýzy, syntézy a rozpoznávání řeči počítačem.

Fotogalerie

Zveřejněno: 18. 11. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni